Obrazovanje u BiH kao preslika društva

Najnoviji podaci Agencije za statistiku BiH pokazuju koliko je situacija u ovoj državi loša. Ponajviše se to vidi u obrazovanju, gdje se bilježi trend pada broja učenika i studenata.

Obrazovanje u BiH kao preslika društva

Najnoviji podaci Agencije za statistiku BiH koji pokazuju stanje u obrazovanju su u najmanju ruku zabrinjavajući ali ni u kom slučaju iznenađujući. Kada se pogleda bilo koja statistika teško je naći svijetlu točku u ovoj državi, no kao na temu ovog članka bi se najviše želio osloniti na obrazovanje kao jedan od najboljih pokazatelja smjera kretanja društva.

Trend odlaska mladih je u BiH izražen mnogo više nego u ostatku regije. Tome je doprinijelo mnogo politika koja se ne bavi ni jednim problemom kojeg ljudi imaju već se zatvara u svoje niše glasača te na taj način osigurava ostanak na vlasti posljednjih 30 godina. Zbog različitih koalicija na različitim nivoima vlasti sam sustav države onemogućava razvoj kvalitetne i stabilne oporbe te se ona može svesti na par "nezavisnih" svjetionika u tamnoj noći nemirnog mora BiH.

U tom cirkusu apsurda jedna misao postaje mjerilo cijelog društva, ako nisi s nama tada si sigurno protiv nas. I dok velika većina traži utjehu u glasanju za sebi najbližeg po vjeri i naciji. Postoji dio društva koji se jako teško snalazi u takoj raspodjeli karata. Pitanje kako platiti školovanje u državi gdje prosječna plaća iznosi 947BAM a potrošačka košarica 1996BAM postaje sve izraženije kako za roditelje tako i za maturante.

Studenata u akademskoj 2019./2020. za 7662 manje nego u prethodnoj godini

U samo pet godina broj upisanih na prvu godinu fakulteta je sa 35 548 pao na 21 727. Kada se gleda u postotcima, taj broj je manji za 38.88% a da je to ogromna brojka probajte zamisliti koliko je truda potrebno uložiti da se isti pomak napravi u drugom smjeru. Ukupan broj studenata pada nešto sporije (-24.13%) iz razloga jer studenti koji su se već odlučili na upis na fakultet pokušavaju isti i završiti.

Broj studenata u BiH; izvor: Agencija za statistiku BiH

Utjecaj smanjenja broja studenata je iznimno velik posebno na gradove koji se samoprozivaju kao studentski. Život u ovim sredinama se potpuno orijentirao na to kako izvući što više novca od studenata (sloj društva koji je poznat po tome da nema novca te da ih financiraju roditelji) pa su zbog toga rente stanova u tim gradovima praktično otišle u nebo a o broju barova/kafana/diskoteka da ne govorimo.

Ukoliko se trend smanjenja broja studenata nastavi lako je zamisliti da će doći i do velikih promjena u tim gradovima. No sa nekretninama ostaje jedan veliki problem. Prazna nekretnina ne radi nikakav profit a jedna od najtežih stvari kod prosječnog investotira je smanjiti rentu. Ta pojava odbijanja realnog stanja dovodi i do toga da pojedini stanodavci svoje nekretnine ne uspiju iznajmiti i period duži od očekivanog držeći cijenu stanova na tržištu prividno visokom.

Dolaskom korona virusa ova situacija postaje još vidljivija, smanjenjem plaća doći će i do smanjenja broja turista a posebno onih koji dolaze iz okolnih država jer će mnogi od njih silom prilika biti priseljeni potražiti posao ili odabrati neki sličan studij u svojoj sredini.

Osnovno i srednje obrazovanje

Kao još jedan pokazatelj smanjenja populacije u BiH se može uzeti i broj učenika u srednjim i osnovnim školama. Tu se pad broja učenika osjeti mnogo manje jer je još uvijek mnogo izglednije da će mladi od 18 godina u potrazi za poslom odseliti iz BiH dok ljudi koji su već zasnovali obitelj se teže odlučuju na takvu odluku.

Broj učenika u BiH; izvor: Agencija za statistiku BiH

No teško je reći da pad nije neprimjetan. Broj od 20 000 učenika manje u osnovnim i srednjim školama u posljednjih pet godina će ozbiljno potresti manje sredine gdje će se broj odjeljenja (učitelja) puno brže smanjivati nego u većim gradovima. Ta pojava lako dovodi do začaranog kruga gdje ljudi iz manjih sredina u potrazi za poslom obično napuštaju svoje mjesto te odlaze u veće sredine ili preko granica ove države.

Kuda plovi ovaj brod?

Prema čemu ide društvo koje ima veći broj umirovljenika (691 000) nego učenika  i studenata zajedno (466 614) lako je predvidjeti. Izvjesno je da će mnogi umirovljenici praktično živjeti od pomoći djece iz inozemstva. Ove brojke su toliko poražavajuće da je teško zamisliti da su se mogle dogoditi same od sebe, one su odraz dugogodišnjeg (ne)rada.

Reference: http://www.bhas.gov.ba/ ; http://www.bhas.ba/