Nove prognoze Europske Komisije za Republiku Hrvatsku predviđaju veći pad BDP u 2020. godini

Nove prognoze Europske komisije za RH predviđaju pad GDP-a od 10.8% dok je rast u 2021. zadržan na istoj razini od 7.5%.

Nove prognoze Europske Komisije za Republiku Hrvatsku predviđaju veći pad BDP u 2020. godini

Nove prognoze Europske komisije za RH predviđaju pad GDP-a od 10.8%, što je lošije od prije predviđanih 9.1%. Nažalost, rast u 2021. se zadržao na istoj razini od 7.5% te se može reći da ovotjedno izvješće nema lijepe brojke za Hrvatsku. Znatno lošije predviđanje je utjecano drugim valom virusa COVID-19 te očekivanim smanjenjem turista u ovoj sezoni.

Europska unija bi u 2020. trebala doživiti pad od 8.3% a oporavak u 2021. je očekivan od 5.8%, dok je pad eurozone prognoziran za 8.7%, a rast u 2021. bi prema zadnjem izvješću trebao biti 6.1% što je za 0.2% manje od ranije očekivanog.

Što se našeg susjedstva tiče EK nije mijenjala prognozu za Sloveniju. Njihov GDP će se ove godine smanjiti za 7%, dok im se za 2021. prognozira rast od 6.1%. Prema podacima MMF-a iz travnja, država s kojom dijelimo najdužu granicu, Bosna i Hercegovina bi trebala u 2020. imati pad od 5% dok se u 2021. očekiva oporavak od 3.5%.

Ukoliko pogledamo države slične RH unutar rangliste država EU prema veličini GDP-a po stanovniku, zanimljive su nam i prognoze konkurenata na začelju. Za Rumunjsku, koja je ispred nas se ove godine očekuje smanjenje od 6% bruto domaćeg proizvoda, nakon čega će uslijediti rast od 4% u 2021.godini, dok se za Bugarsku,koja je iza nas, najavljuje ovogodišnji pad od 7.2%, a njihovo gospodarstvo bi se u 2021.godini moglo povećati za 5.3%.

Ovim trendom Hrvatska polako ali sigurno ide prema posljednjem mjestu unutar EU. Smanjivanje poreznih opterećenja zajedno sa smanjivanjem administracije i birokracije je nešto što bi Hrvatsku oživilo te vratilo na put za izbjegavanje ovog scenarija. Još ostaje za vidjeti je li nova Vlada spremna za takve promjene, no, iz već viđenog u posljednjih 30 godina teško je (p)ostati optimist.