Investiranje u dioničke fondove u 2020-oj godini

Investiranje u fondove se smatra mnogo jednostavnijim i manje rizičnim ulaganjem koje se može gledati i kao štednja. Kroz ovaj tekst želim pokazati koliki prinos su ostvarili neki od naših fondova u tekućoj 2020-oj godini.

Investiranje u dioničke fondove u 2020-oj godini

U moru crnih vijesti koje okružuju investitore u 2020. godini odlučio sam potražiti neke koje daju tračak svjetla. Kako CROBEX od početka godine bilježi pad od cca 20% odlučio sam pogledati što nude dionički fondovi na našem tržištu.

Kratkim osvrtom na fondove objavljene na stranici HrPortfolio vidljivo je da neki od njih ne samo da su korona krizu prebrodili sa minusom manjim od CROBEX-a već da su kroz 2020. ostvarili znatan rast. U poređenju sa CROBEXOM čak 19 fondova ostvarilo je prihode veće od ostvarenih na indeksu našeg tržišta kapitala, dok njih 4 (ZB trend, USA Blue Chip, Generali Prvi Izbor i ZB BRIC+) na dan 8.10. ostvarilo je pozitivan rast u posljednjoj godini.

Dionički fondovi sortirani prema 2020% (svi fondovi su sortirani sa cijenom za 8.10. osim HPB dionički koji ima cijenu za 9.10) Izvor: https://hrportfolio.hr/
Dionički fondovi sortirani prema 2020% (svi fondovi su sortirani sa cijenom za 8.10. osim HPB dionički koji ima cijenu za 9.10) Izvor: https://hrportfolio.hr/

Kako i sam posjedujem neke od gore navedenih fondova odlučio sam napraviti kratki osvrt na fondove koji su do današnjeg dana u ovoj godini ostvarili pozitivan rast.

ZB Trend

Nastoji ostvariti svoj investicijski cilj porasta vrijednosti imovine u američkim dolarima na srednji do dugi rok ostvarivanjem dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata i prihoda od kamatonosne imovine i dividendi, ulažući na tržištima SAD-a, Kanade, Japana, Australije, Južne Koreje, Hong Konga, Singapura, Tajvana i Novog Zelanda prvenstveno u dionice srednjih i velikih kompanija iz tih zemalja, te kompanija koje djeluju u ili većinu svojih prihoda ostvaruju u tim zemljama, a povremeno manjim dijelom u obveznice, instrumente tržišta novca i depozite.

Dominantna kategorija ulaganja ovog fonda su dionice, a manjim dijelom i ostale dozvoljene vrste imovine (primjerice obveznice, instrumenti tržišta novca, udjeli u UCITS fondovima, depoziti).

ZB trend 1.1.2010 - 8.10.2020. Izvor: https://hrportfolio.hr/
ZB trend 1.1.2010 - 8.10.2020. Izvor: https://hrportfolio.hr/

USA Blue Chip

Cilj Fonda je očuvanje vrijednosti uloga uz ostvarenje visoke stope prinosa u skladu s preuzetim rizikom na dulji vremenski rok.

Da bi ostvarilo ovaj cilj Društvo će investirati imovinu Fonda u financijske instrumente za koje se temeljem vlastitih ili analiza vanjskih suradnika utvrdi da odgovaraju profilu rizičnosti Fonda i njegovoj investicijskoj politici. Društvo će većinom ulagati imovinu Fonda u vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na uređenim tržištima u Sjedinjenim Američkim Državama, a koji su sastavnice indeksa S&P 500, Dow Jones Industrial Average ili NASDAQ 100 (takozvane "blue chip" dionice).

USA Blue Chip 1.6.2017 - 8.10.2020. Izvor: https://hrportfolio.hr/
USA Blue Chip 1.6.2017 - 8.10.2020. Izvor: https://hrportfolio.hr/

Generali Prvi Izbor

Cilj fonda je sigurno i stručno plasirati prikupljena novčana sredstva i osigurati likvidnost fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što veću profitabilnost ulaganja i preuzimanje primjerenog rizika.
Ciljana struktura ulaganja je minimalna izloženost od najmanje 70% fonda u dioničke investicijske fondove, do 30% u državne dužničke vrijednosne papire te do 30% u novčane depozite financijskih institucija. Takvu strukturu postižu kroz ulaganja u dioničke investicijske fondove kojima se trguje na tržištima u Republici Hrvatskoj, EU, OECD i Hong Kong-u.

Generali Prvi Izbor 1.1.2010 - 8.10.2020. Izvor: https://hrportfolio.hr/
Generali Prvi Izbor 1.1.2010 - 8.10.2020. Izvor: https://hrportfolio.hr/

ZB BRIC+

Nastoji ostvariti svoj investicijski cilj porasta vrijednosti imovine u eurima na srednji do dugi rok ostvarivanjem dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata i prihoda od kamatonosne imovine i dividendi, ulažući pretežno na tržištima Brazila, Ruske Federacije, Indije i Kine te drugih zemalja s tržištem kapitala u razvoju prvenstveno u dionice kompanija iz tih zemalja, te kompanija koje djeluju u ili većinu svojih prihoda ostvaruju u tim zemljama, a povremeno manjim dijelom u obveznice, instrumente tržišta novca i depozite.
Dominantna kategorija ulaganja su dionice, a manjim dijelom i ostale dozvoljene vrste imovine (primjerice obveznice, instrumenti tržišta novca, udjeli u UCITS fondovima, depoziti).
Prvenstveno ulažu u izdavatelje iz Brazila, Ruske Federacije, Indije i Kine, a zatim i iz Argentine, Čilea, Indonezije, Južne Afrike, Južne Koreje, Kazahstana, Malezije, Meksika, Tajlanda, Tajvana, Turske i Vijetnama.

ZB BRIC+ 1.1.2010 - 8.10.2020. Izvor: https://hrportfolio.hr/
ZB BRIC+ 1.1.2010 - 8.10.2020. Izvor: https://hrportfolio.hr/

Nije iznenađujuće da 3 od 4 ova fonda većinu svog portfeljea bazira na tržištu SAD-a, dok je ZB BRIC+ usmjeren prvenstveno na tržište zemalja u razvoju (BRIC - Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južno Afrička Republika) o kojima smo već pričali u jednom od prethodnih postova.

U razgovoru sa prijateljima i kolegama obično preporučam investiranje u fondove kao mnogo jednostavnije i manje rizično ulaganje koje se može gledati i kao štednja. No za razliku od štednje kod investiranja u fondove bitno je znati kolika je cijena izlazne naknade (za mnoge od njih ona ne postoji nakon izvjesnog vremena investicije) i koliki je porez na kapitalnu dobit u vašem mjestu prebivališta (ovaj porez se može "zaobići" sa ulaganjima dužim od dvije godine). Svakako ovu odluku svaka osoba donosi za sebe sa znanjem koliki rizik i na koji vremenski rok može podnijeti.

Izvori: https://zse.hr/ ; https://hrportfolio.hr/