Inflacija

Inflacija smanjuje kupovnu moć svake jedinice valute, što s vremenom dovodi do povećanja cijena robe i usluga. To je ekonomski izraz koji znači da morate potrošiti više kako biste napunili spremnik benzina, kupili paket mlijeka ili se ošišali. Drugim riječima, inflacija vam povećava troškove života.

- Inflacija je stopa kojom opća razina cijena roba i usluga raste, a posljedično tome pada i kupovna moć valute.
- Na inflaciju se može gledati pozitivno ili negativno, ovisno o pojedinačnom stajalištu i brzini promjena.
- Oni s materijalnom imovinom, poput imovine ili zaliha, mogu voljeti vidjeti određenu inflaciju jer to povećava vrijednost njihove imovine.
- Ljudima koji drže gotovinu inflacija se možda neće svidjeti, jer ona nagriza vrijednost njihovog gotovinskog fonda.
- U idealnom slučaju, optimalna razina inflacije potrebna je za promicanje potrošnje u određenoj mjeri umjesto uštede, njegujući ekonomski rast.

"Inflacija je nasilna poput pljačkaša, zastrašujuća poput naoružanog provalnika i smrtonosna poput ubojice." - Ronald Reagan

- Sadržaj se nastavlja nakon oglasa -

Uzroci inflacije

Često se kaže da porast novčane mase također uzrokuje inflaciju. Primarni uzrok inflacije jeprintanje previše novca od strane vlade. Kao rezultat, previše kapitala progoni premalo robe. Mnogo bolje je inflaciju objašnjavati iz ugla ponude i potražnje.

Rast potražnje (Demand Pull) - javlja se kada se ukupna potražnja za robama i uslugama u gospodarstvu povećava brže od proizvodnih kapaciteta gospodarstva. Stvara jaz u potražnji i ponudi s većom potražnjom i nižom ponudom, što rezultira višim cijenama. Primjerice, kada nacije koje proizvode naftu odluče smanjiti proizvodnju nafte, ponuda se smanjuje. Ova niža ponuda postojeće potražnje dovodi do rasta cijena i doprinosi inflaciji.

Rast ulaznih troškova (Cost Push)- Rezultat je povećanja cijena ulaznih sirovina u proizvodni proces. Primjeri uključuju povećanje troškova rada za proizvodnju robe ili pružanje usluge ili povećanje troškova sirovina. Ta kretanja dovode do većih troškova gotovog proizvoda ili usluge i doprinose inflaciji.

Built-in”inflacija može se računatikao treći uzrok.  Kada cijene rastu, radna snaga očekuje da će rast plaća biti dovoljna za održavanje jednakog životnog standarda. Ali veće plaće povećavaju troškove proizvodnje, što opet podiže cijene roba i usluga. Kad se ova uzročno-posljedična petlja  nastavi, onapostaje spirala cijena i plaća.

Stopa Inflacije

Stopa inflacije predstavlja postotak povećanja ili smanjenja cijena tijekom određenog razdoblja, obično mjesec ili godinu. Postotak vam govori koliko su brzo cijene rasle tijekom tog razdoblja. Primjerice, ako je stopa inflacije za litru goriva 2% godišnje, tada će cijena goriva biti 2% više sljedeće godine (To znači da će litra goriva koja ove godine košta 2.00€ sljedeće godine će koštati 2.04€). Ukoliko je inflacija veća od 50% mjesečno, možemo reći da se radi o hiperinflaciji.

Grafikon godišnjih i prosječnih godišnjih stopa inflacije od 2006. do 2019.
Grafikon godišnjih i prosječnih godišnjih stopa inflacije od 2006. do 2019. Izvor: https://www.dzs.hr/

- Sadržaj se nastavlja nakon oglasa -

Prednosti i mane inflacije

Zavisno o brzini i načinu na koji inflacija nastane može se tumačiti kao pozitivna i kao loša stvar.

Vrlo često, osobe sa materijalnom imovinom mogu priželjkivati inflaciju jer će primjerice nekretninu ili robe na zalihama moći prodati po većoj cijeni. U isto vrijeme kupcu to povećanje cijene zbog inflacije za istu uslugu/proizvod neće biti najradosnija vijest jer će morati izdvojiti više novca.

Inflacija iznimno loše djeluje na štednju u čarapama jer ona smanjiva efektivnu vrijednost novca koji je ušteđen. Zbog toga se vrlo često može čuti da inflacija potiče investiranje. Ukoliko bi kupovna moć novca s godinama ostajala ista, razlika između potrošnje i štednje nebi postojala. To može smanjiti cirkulaciju novca pa samim time usporiti cjelokupnu gospodarsku aktivnost zemlje.

Visoka i neizvjesna vrijednost inflacije negativno utječe na gospodarstvo. Nesigurnost na tržištu sprječava velike investicije kod poduzeća, a kod građana potiče gomilanje nepotrebnim količinama uslijed straha od rasta cijena.