EBITDA - Dobit prije kamata, poreza i amortizacije

EBITDA (Earnings Before Interest Tax Depreciation and Amortization) ili dobit prije kamata, poreza i amortizacije mjerilo je ukupne financijske uspješnosti tvrtke. U nekim se slučajevima koristi kao alternativa NETO dobiti.

Pokazatelj je koji uzima u obzir fiktivnu prirodu amortizacije kao računovodstvene kategorije. Naime, amortizacija je isključivo računovodstveni zahvat (knjiženje) i nema nikakvog učinka na novčane tokove poduzeća. Zbog toga se amortizacija kod izračunavanja EBITDA dodaje nazad dobiti iz poslovanja (dobit prije kamata i poreza, EBIT).

Mnoge kompanije uključuju ovaj podatak kao dio svog financijskog izvještaja, ukoliko to nije slučaj možemo koristiti neku od sljedećih formula:

EBITDA=NETO dobit (NET Income) + Kamate (Interest) + Porezi (Taxes) + Deprecijacija (Depreciation) + Amortizacija (Amortization)

Kod nas se u izvješćima vrlo često daje podatak EBIT (dobit prije kamata i poreza) te se uz pomoć tog podatka i amortizacije vrlo lako može doći do EBITDA.

EBITDA = EBIT (Dobit prije kamata i poreza)  + Amortizacija

Kako EBITDA nije jedan od podataka koji je standardiziran njegov izračun može znatno varirati od pojedinca/kompanije do pojedinca/kompanije. No, bez obzira na način izračuna on mora biti smislen te imati u vidu da je krajnji cilj olakšati usporedbu između različitih kompanija.

- Sadržaj se nastavlja nakon oglasa -

Korištenje EBITDA

Ukoliko o EBITDA razmišljamo kao o NETO dobiti sa uključenim kamatama, porezima, amortizacijom i depricijacijom tada se može koristiti u svrhu analiziranja profitabilnosti između različitih kompanija i industrija. Preveliko favoritiziranje EBITDA nad ostalim parametrima često može biti neka vrsta paravana u slučaju da kompanija ima lošu NETO dobit.

Mnogi investitori budu zavedeni ovim indikatorom te na osnovu njega dovode sve financijske odluke. To nažalost nije dobra praksa te se uvijek preporuča pogledati i ostale podatke. Ukoliko bi samo ovaj ili bilo koji drugi parametar bio dovoljan za donošenje pozitivnih financijskih odluka, tada bi on bio korišten od svakog investitora te potreba za financijskim stručnjacima a i drugim podacima nebi bilo potrebe.