EBIT - Dobit prije kamata i poreza

EBIT (engl. Earnings before interest and taxes) pokazatelj je profitabilnosti tvrtke. EBIT se može izračunati kao prihod umanjen za troškove bez poreza i kamata. EBIT se također naziva operativna zarada, operativna dobit i dobit prije kamata i poreza.

EBIT se može računati na način da se od dobiti ostvarene tokom godine ili kvartala oduzmu troškovi proizvodnje tvrtke, uključujući sirovine i ukupne operativne troškove, koji uključuju plaće zaposlenika.

Posebno je korisno koristiti EBIT kada se uspoređuju dvije kompanije od kojih jedna iznajmljuje svoju imovinu a drugo ih posjeduje. Naime, ukoliko bi gledali EBITDA, kompanija koja iznajmljuje svoju imovinu bi izgledala dosta lošije jer bi se taj trošak uračunavao u izračun EBITDA. Kod EBIT-a to nije slučaj, te će on dati bolji uvid a sukladno tome i usporedba će biti bolja.

- Sadržaj se nastavlja nakon oglasa -

Formula za izračun EBIT

EBIT(dobit prije kamata i poreza) = Poslovni prihodi (Revenue) − Trošak prodate robe (COGS) − Troškovi poslovanja (Operating Expenses)

Također se može računati kao:

EBIT (dobit prije kamata i poreza) = NETO dobit (NET Income) + Kamate (Interest) + Porezi (Taxes)

Dobit prije kamata i poreza (EBIT) mjeri dobit koju tvrtka generira iz svog poslovanja. EBIT kao mjerna vrijednost je posebno korisna jer se iz nje lako iščitava sposobnost tvrtke da generira dovoljnu zaradu da ostane profitabilna, financira tekuće poslovanje i isplati dug. Vrlo je zanimljiva jer zanemariva troškove kao porezni teret koji može varirati zbog različitih subvencija ili pak regija u kojima kompanija posluje.

- Sadržaj se nastavlja nakon oglasa -

Ograničenja izračuna EBIT-a

Amortizacija je uključena u izračun EBIT-a i može dovesti do različitih rezultata u usporedbi tvrtki u različitim granama industrije. Ako investitor uspoređuje tvrtku sa značajnim iznosom dugotrajne imovine s tvrtkom koja ima malo dugotrajne imovine, trošak amortizacije naštetio bi tvrtki s osnovnom imovinom jer taj trošak smanjuje neto dobit ili profit.

Također, EBIT ne uključuje trošak kamata i na taj način napuhuje potencijal zarade kompanije, posebno ako kompanija ima znatan dug. Neuključivanje duga u analizu može biti problematično ako tvrtka poveća svoj dug zbog nedostatka novčanog tijeka ili slabe izvedbe prodaje. Također je važno uzeti u obzir da će u okruženju s rastućom kamatnom stopom rasti trošak kamata za tvrtke koje u bilanci imaju dug i moraju se uzeti u obzir prilikom analize financijskih podataka tvrtke.